Uncategorized

Hissmusik, jinglar och varumärken.

Vi påverkas av musik. Både medvetet och omedvetet. Hemma i soffan väljer vi musikintresserade förmodligen musiken med stor omsorg – allt efter stämningsläge och situation. Dock utsätts vi till en lika stor del av allehanda sorters ofrivilligt lyssnande på musik genom jinglar, bakgrundsmusik och välkända musikslingor – i varuhus, i hissar, på caféer och restauranger. Musiken finns nästan alltid omkring oss idag och man ställer sig frågan varför? Mycket av musiken vi hör har endast ett enda syfte att vi skall påverkas och styras mot konsumtion eller köplust. Denna typ av musik kallas muzak.

Vad är muzak?

Faktum är att muzak är en musikform som syftar till att försöka påverka och styra känslostämningar mot olika mål, det kan vara avslappning, konsumtion eller något annat. Här råder det skilda meningar – går det överhuvudtaget att klassificera muzak som musik? En del menar det, andra inte. Egentligen är själva musiken helt underordnad syftet, målgruppen eller kundgruppen. Begreppet bakgrundsmusik fångar in vad det egentligen handlar om – att något skvalar i bakgrunden som får oss att öppna plånboken, känna trivsel och välbehag. En annan typ av muzak är hissmusiken – trängseln i en hiss och obekvämligheten av att vara ihoppressade på liten yta kan mattas av genom att ha en lugnande form av hissmusik.

Melodislingornas land No 1

Ett land där muzaken (melodslingor) är installerad i flertalet vardagsmaskiner är Japan. Här finns små melodislingor inbyggda i tvättmaskiner, mikrovågsugnar eller riskokare – det mest spelar en trudelutt när det är klart eller startar igång. I Japan kan detta fenomen av inbyggda melodislingor även gälla mer erotiska vuxen.se leksaker där de även ger ifrån sig en melodislinga när det hettar till och vibratorn startar igång! Vi alla kan minns kända varumärkens melodier, jinglar och sånger och det påverkar förmodligen långt mer än vad vi tror eller är medvetna om. För till stor del sker igenkännandet av tonerna helt omedvetet och lockar in kunderna till igenkänning och köplust. Musiken har lika stark dragningskraft som det rent visuella igenkännandet. Därav är muzaken en viktigt del av företagens image och marknadsföring.

Vad säger forskningen om musikens påverkan?

Oavsett vad man tycker om fenomenet bakgrundsmusik eller termen muzak är det vetenskapligt belagt att bakgrundsmusiken ökar konsumenternas vilja till köp. Forskning inom området bakgrundsmusik och hur det påverkar konsumentens köpvilja påvisar att om bakgrundsmusiken som spelas anpassas efter varumärkets image kan försäljningen öka med upptill 9 procent! Musiken har verkligen en förmåga att påverka oss inom en mängd olika områden. Tänk på musiken nästa gång du kliver in i butiken, för den spelar roll!