Musik

Lite om rockmusik

Alla gillar nog rock, åtminstone i någon utsträckning. Rockmusik är den genre inom musiken som har varit viktigast för den moderna musikens framväxt som den ser ut idag. Musikstilen gjorde sitt intåg under 1950-talet med bland annat Elvis Presley  och har sedan dess lett till en rad olika förgreningar och musikaliska släktingar. Rockmusiken har alltid förknippats med ungdom och frigörelse och har varit en viktig del i många politiska rörelser där den har haft stora framgångar.

Det som är utmärkande för rockmusiken är att den tidigt använde sig av elektriska instrument och var hårdare och snabbare än andra musikstilar. Vanliga instrument som används och som nästan är obligatoriska är bland annat gitarr, elbas och trummor. Rockmusiken spelas ofta av ett band bestående av flera musiker där det oftast är sångaren som är frontfiguren.

Rockmusiken har i sin tur sitt ursprung i bluesen som växte fram i USA hos den svarta befolkningen under det tidiga 1900-talet. Då elgitarr och trummor introducerades inom bluesen dröjde det inte länge förrän det som kom att kallas för rock and roll började utvecklas.

Musikgenren rock har alltid varit förknippad med synd i olika former, och det sågs tidigt med kritiska ögon av oförstående äldre.