Musik

Allmänt om musik

Vad är musik egentligen och hur ska det definieras? I grund och botten är musik olika typer av ljud som av någon anledning ger oss njutning och olika typer av känslor. Det är ett väldigt abstrakt fenomen som dock ändå verkar vara något naturligt för oss människor med tanke på att musik har existerat i olika former, troligtvis under hela människans existens. Det är alltså dels själva ljuden vi tycker om och berörs av, men det är också de texter och den poesi som finns i texterna som berör oss. Smaken på musik skiljer sig kraftigt från person till person. Vissa gillar själva de instrumentala ljuden medan andra tycker att det är just texten och budskapet som är det viktigaste.

Musiken skiljer sig också mellan olika kulturer och det har funnits särskilda typer av ljud och instrument inom världens olika kulturer vilket har gett upphov till olika former av musik. Musik är också viktigt inom många nya kulturer och framväxande kulturer. Det är kanske det främsta sättet att uttrycka sig på för många subkulturer, och olika subkulturer konsumerar olika musik. Man kan exempelvis se att reggaekulturens musik skiljer sig kraftigt ifrån den musik som finns inom hårdrockskulturen.

Musik bidrar till olika stämningar och används därför också flitigt i filmer för att ge en viss stämning till en viss scen i filmen. Av någon anledning så ger en viss typ av musik oss sorgsna känslor medan en annan typ av musik ger oss glada känslor. Vad det beror på är mycket svårt att svara på, vi kan helt enkelt bara konstatera att det är så.

Eftersom musik påverkar oss så pass mycket känslomässigt har det också använts flitigt i historien i olika propagandasyften för olika ideologier. Nationalsångerna som varje land har, är exempelvis från början ett uttryck för nationalism, och marschmusik inom det militära används för att höja moralen hos soldaterna. När man ser på TV och olika dokumentärer kan man därför vara uppmärksam på var man spelar en särskild melodi. Vill man få något att verka hemskt så kommer förmodligen en musikslinga som bringar sådana känslor ligga just där detta visas, och vill man uppmuntra till något så kommer glad musik att spelas vid tillfället då det visas.

Musik har alltså haft en enorm påverkan på människan genom historien, kanske mycket mer än vi faktiskt tror. De flestas idoler och förebilder under ungdomen är just musiker och alla har vi väl någon gång själva funderat på att starta ett band. Musiken har också förändrats oerhört mycket genom historien. Den ser exempelvis väldigt annorlunda ut om man ser till den musik som fanns på 1970-talet och den musik som finns idag. I och med att internet har tillgängliggjort musiken för alla så har den spridits kanske mer än någonsin de senaste 20 åren.