Musik

Musiken och dess historia

Musiken har som sagt troligtvis alltid funnits i någon form i människans historia, det är helt enkelt svårt att leva utan musiken. Hur musiken såg ut på stenåldern kan man egentligen bara spekulera i, men man har hittat fynd i olika former från den äldre stenåldern. Det som främst har hittats är olika former av flöjter som ofta är tillverkade i ben. Det är ihåliga ben som man har gjort hål i för att på så sätt kunna frambringa olika typer av ljud. Man har bland annat gjort stora fynd av förhistoriska instrument i länder med väldigt gamla kulturer så som Kina och Indien.

I början av musikhistorien var dock antagligen musiken något som främst användes i religiösa sammanhang. I det antika Grekland  har man till exempel kunnat visa att det var vanligt med så kallade dithyramber, som var en slags lovsång till guden Dionysos. Detta gäller även i det forna Egypten där en av myterna var att musiken uppfanns av den forna guden Thoth.

I den västerländska musikkulturen har också kyrkan haft ett enormt inflytande. I detta fall var det givetvis också utifrån religiösa skäl. Man hade tidigt olika sorters körer inom kyrkan och många kända sångare som vi har än idag har faktiskt fostrats inom olika kyrkokörer.

Det var egentligen inte förrän renässansen gjorde sitt intåg som musiken blev mer fokuserad på sekulära aspekter och övergick till andra teman. Ofta var det temat kärlek man gjorde musik om vilket är ett väldigt stort, om inte det största, ämnet än idag inom musiken. Under renässansen i Europa utvecklades dessutom många mästerverk inom musiken som än idag refereras till som klassisk musik och som fortfarande spelas upp på olika konserter. Några namn som kan nämnas är exempelvis Wolfgang Amadeus Mozart och Ludvig Van Beethoven som de allra flesta känner till än idag.

I och med att elektriciteten uppfanns och utvecklades så har nya typer av instrument kunnat tas fram och idag är det inte sällan som en stor del av musiken görs på elektronisk väg. Det är ofta så att man gör en melodi på datorn som en artist sedan sjunger till. Många föredrar dock band som använder riktiga instrument, men även de band som spelar instrument själva använder sig av mycket elektronik så som exempelvis elgitarrer och mikrofoner.